Camborough®; De meest economische zeug

In 1962 heeft een klein groepje Oxfordse varkensboeren de koppen bij elkaar gestoken om een varken te gaan maken met de hoogste marktwaarde. Door het combineren van de nieuwste wetenschap, biologie en economische kengetallen, heeft PIC in 1963 de Camborough® op de markt kunnen brengen. Dé PIC vermeerderingszeug, tot op de dag van vandaag.

De missie van PIC is om al haar klanten de meest succesvolle varkenshouders ter wereld te laten zijn. Het algemeen fokdoel van PIC is dan ook om de waarde binnen de gehele keten te optimaliseren. Het maken van hoogwaardige varkens, met lage kosten van begin tot einde. Eén van de vier pijlers waarmee PIC haar algemeen fokdoel bereikt is de productiviteit van de zeugenstapel. De genetische basis vormt hiervan het begin.

De productiviteit van de Camborough® uit zich door drie belangrijke fokkerij onderdelen; vruchtbaarheid, kwaliteit en efficiëntie.
De vruchtbaarheid en kwaliteit zijn aanzienlijk gestegen in de afgelopen vijf decennia.
Door te selecteren op geboortegewicht, sterfte in de kraamstal, melkproductie, aantal spenen en speengewicht, is ook de overleving van biggen toegenomen. De Camborough® onderscheid zichzelf dan ook door haar vitale en robuuste nakomelingen.

Doordat de hogere bigproductie tegen lagere kosten kan worden behaald en de zeugensterfte nihil is, laat de Camborough® zien dat ze enorm efficiënt is.
Daarbij is de Camborough®  drie weken eerder in productie dan zeugen met een andere genetische achtergrond, wat resulteert in een hoge levensproductie van de zeug en lage productiekosten.

Doordat PIC de beschikking heeft om data te halen uit enorme populaties en blijft investeren in wetenschap en genetica, versnelt de genetische vooruitgang. Samen met een wereldwijd team van technische specialisten blijft PIC bezig om ‘het beste varken’ nog beter te maken .

Al met al is de Camborough® de juiste keuze voor varkenshouders die willen werken met een zeer vruchtbare zeug, die biggen produceert tegen lage kosten met een optimale arbeidsefficiëntie.

 

Wilt u meer informatie over de Camborough®, neem dan contact met ons op.