PIC 800 bewijst zich in de praktijk

PIC 800 varkens groeien sneller, hebben een hoge voerefficiëntie en zijn zeer robuust. De karkassen zijn meer waard en bieden meer economische voordelen ten opzichte van concurrerende beren.

Resultaten uit praktijkproeven tonen het genetisch potentieel van de PIC 800 aan:
• Proeven vs. twee andere berenlijnen
• Iedere proef in een commerciële omgeving
• Grootschalig met 430 tot 1.600 metingen per berenlijn

Figuur 4 : snellere groei en een lagere uitval
Figuur 5: De hoogte van de staven laat zien wat het economisch voordeel is van PIC 800 ten opzichte van vijf concurrerende Duroc-berenlijnen.