Aanzienlijke uitbreiding Duroc-populatie

Het Duroc-programma van PIC is ontwikkeld om u te helpen robuustere varkens te fokken die sneller groeien en een betere vleeskwaliteit leveren. Om genetische vooruitgang te boeken, heeft PIC aanzienlijk geïnvesteerd in de Duroc-populatie.

De volgende investeringen zijn wereldwijd gedaan:

  • Uitbreiding van de berenpopulatie om genetische vooruitgang te stimuleren en levering aan de vermeerderaar te garanderen (figuur 1);
  • Verdubbeling van aantal zuivere dekkingen;
  • Selectie op Intramusculair vet (IMF) toegevoegd;
  • Selectie op erfelijke afwijkingen en malsheid van vlees toegevoegd aan het fokprogramma.
Figuur 1: uitbreiding berenpopulatie
Figuur 1: uitbreiding berenpopulatie

Versnelde genetische vooruitgang
De investeringen in de Duroc-populatie hebben geleid tot versnelde genetische vooruitgang zowel op de kernbedrijven als op praktijkbedrijven (figuur 2).
De genetische trend (rode lijn) is een alsmaar stijgende lijn. Dat betekent dat de Duroc-populatie over het geheel aan genetisch potentieel een voortdurende verbetering laat zien. Zowel in overleving, robuustheid, groei als in vleeskwaliteit. De trendlijn (stippellijn) is het gemiddelde.

Figuur 2: genetische vooruitgang PIC 800

De genetische trend op de kernbedrijven (Elite farms) laat een verbetering zien in groei, voerconversie en overlevingskansen. Van 2016 tot 2020 nam de overlevingskans met 0,5% toe.

Figuur 3: hogere overlevingskans van spenen tot afmesten