Selectie om u winstgevend te maken

Sinds onze oprichting in 1962, combineren we de nieuwste wetenschap, fysiologie van het varken en economische kengetallen om het beste varken op de markt te zetten. Bij PIC, streven we ernaar het vertouwen van onze klanten te verdienen, door hun bedrijf te laten groeien en te reageren op veranderingen in de varkenshouderij. Ons doel is van onze klanten, de meest succesvolle varkenshouders te maken.

Ons genetisch fokprogramma is gebouwd op de totale economie van het varken. Dit betekend, dat we de commerciële waarde van onze genetica in de gehele keten willen vergroten. De fokdoelen die economisch het meest relevant zijn, worden het zwaarste ingewogen. Op deze manier krijgen we dieren met de beste eigenschappen. Door ons te richten om de combinatie van bepaalde eigenschappen, kunnen we de meeste waarde creëren voor onze klanten.

Met een marktvraag die blijft veranderen en beschikbaarheid van nieuwe meettechnieken, breidt PIC de selectiecriteria uit. Zo worden er sinds kort in de fokwaarde eigenschappen meegenomen die effect hebben op de karkaswaarde van het varken. Voorheen, gebruikte PIC het warme slachtgewicht, spekdikte en spierdikte als parameters voor de karkaswaarde. PIC selecteert ook op PH en marmering. Deze eigenschappen hebben sterke invloed op de spreiding van vleeskwaliteit. Sinds juli 2018, hebben we ons fokprogramma versterkt met het selecteren op karkasonderdelen en eetbeleving. Ongeacht de doelen en uitdagingen van onze klanten, zullen wij altijd vanuit onze kracht deze bedrijven helpen hun doelen te bereiken.